Malafide huurders zijn de nachtmerrie van iedere verhuurder

malafide huurders
Je krijgt heel slecht duidelijk hoe groot het probleem is, Je merkt dat mensen er een beetje moe van worden. Ik sprak een verhuurder die zei: als we iets ontdekken dat het daglicht niet kan verdragen, dan stuur ik bij wijze van spreken een eigen knokploeg. Dan sla ik ze er liever zelf uit.”

‘Soms is de woning compleet gesloopt’
Screenen op identiteit en inzage in financiële documenten zijn daarbij de voornaamste middelen. “Een check op het huisadres kan in sommige gevallen al voldoende zijn. Klopt de postcode niet? Dan is er vaak al iets mis.”

Op de redactie ontvingen wij diverse klachten over een dame die een woning huurde in de gemeente Hoboken.  Zij is gekend onder de naam Francine Karine,  al weten we niet dat dit haar echte naam is, omdat dit eerder klinkt als twee voornamen. 
Zij huurde een woning en betaalde nooit huur aan de huiseigenaar. Zij beweerde dat de woning niet in orde was. Daarna probeerde deze persoon zo lang mogelijk in het  huis te blijven wonen, ondanks dat de woning volgens haar niet in orde was.  

Toen ze eindelijk vertrokken was, bleek de ganse inboedel te zijn gesloopt. Deze dame zou niet aan haar proefstuk zijn want ook diverse klachten uit Brussel  kwamen ons ten gehore.
Men is bij deze gewaarschuwd voor deze persoon.

Een register van malafide huurders zou héél wat problemen kunnen voorkomen.

3 stappen om je tegen een slechte huurder te beschermen

De perfecte huurder is een huurder die geen schade berokkent aan jouw woning en die tijdig de huur betaalt. Maar een huurder blijft niet eeuwig, en dus bestaat de kans dat het eens minder vlekkeloos zal verlopen met een toekomstige huurder. Als verhuurder kan je jezelf beschermen door rekening te houden met 3 zaken.
1. Ken je huurder
Komt een kandidaat-huurder langs om jouw woning te bezichtigen, dan is het logisch dat je hem wat beter wil leren kennen vooraleer hij zijn intrek neemt. Toch mag je als verhuurder niet zomaar alles vragen. Je mag enkel informatie opvragen die noodzakelijk is voor de verhuring, zoals de identiteit, woonplaats en inkomen van de kandidaat-huurder. Let bij dat laatste wel op dat je enkel mag vragen naar de hoogte van het inkomen, niet naar de aard en bron van het inkomen. Om de hoogte van het inkomen na te gaan, heb je als verhuurder het recht om documenten zoals loonfiches, rekeninguittreksels of een belastingaanslagbiljet op te vragen. Zo kan je nagaan of de kandidaat-huurder in staat zal zijn om de huur te kunnen betalen. Wat je zeker niet mag vragen zijn documenten die peilen naar de gezondheidstoestand of het gerechtelijk verleden van de huurder.

2. Behoed je voor wanbetaling
De huur vergeten te betalen, dat kan al eens gebeuren. Merk je dat de huur niet tijdig is betaald, dan neem je best even contact op met de huurder om te informeren naar de reden van de laattijdige betaling. Blijft de betaling nadien nog steeds op zich wachten, stuur dan een aanmaning via een aangetekende ingebrekestelling. Krijg je daarna nog steeds geen reactie? Overweeg dan om naar de vrederechter te stappen.
Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszetting als oplossing?

Tot juni 2020 konden verhuurders beroep doen op het Huurgarantiefonds om zich in te dekken tegen het verlies in huurinkomsten door wanbetaling. Dit fonds heeft sinds kort plaatsgemaakt voor het Fonds ter bestrijding van de uithuiszetting. Heeft jouw huurder een huurachterstal van minstens 2 tot maximaal 6 maanden, dan heb je de mogelijkheid om de huurachterstal samen met het OCMW weg te werken. Je kan het geval van huurachterstel melden bij het OCMW, waarna zij nakijken of ze tussen kunnen komen. In het geval van tussenkomst betaalt het OCMW de helft van de huurachterstal rechtstreeks aan de verhuurder. Voor de andere helft wordt er een afbetalingsplan opgesteld.

3. Wapen je tegen beschadigingen
Het is de plicht van de huurder zich als een goede huisvader over de woning te ontfermen. Hij moet de woning schoonmaken, verwarmen, verluchten en herstellingen doen. Wanneer dat niet gebeurt of er beschadigingen plaatsvinden, treden er discussies op. In elk geval is het verplicht om in de loop van de eerste huurmaand samen een plaatsbeschrijving op te maken. Doe dit bijzonder grondig en vermijd zinnen als ‘de woning is in goede staat’.
Doorloop alle ruimten en check deuren en muren tot de radiatoren en de plinten
Vermeld in welke staat het zich bevindt: zeer goed, versleten, …
Omschrijf nauwkeurig waar precies er zich een diepe kras in het parket, of een schimmelvlek op de muur bevindt