Festivalleaks2: Hoe Lokerse Feesten en Rocklive/Biebob al jaren de belastingen belazeren…

Timothy Heyninck

Lokerse Feesten

Wat begon als een kleinschalig feest, georganiseerd door de plaatselijke jeugdhuizen en enkele enthousiastelingen, groeide in 45 jaar uit tot een volwaardig 10 dagen durend (stads)festival. Het festivalterrein aan de heeft heden ten dage een capaciteit van 15.000 bezoekers.

Lokerse Feesten is een groot succes. Dit weerspiegelt zich in de mooie balanscijfers. Zij hanteren als bedrijfsmodel een VZW. Hierdoor hoefden zij de afgelopen vijfenveertig jaar géén Euro belasting te betalen over de jaarlijkse winst De jaarlijkse nettowinst van Lokerse Feesten varieert tussen de 150.000 en 300.000 Euro. Daarnaast hebben ze een riante spaarpot van vier miljoen Euro in kas.

Dat in deze VZW enkele zaakvoerders van andere bedrijven een functie hebben doen de wenkbrauwen fronsen.. of slaapt de Federale belastingdienst in Lokeren?

U gelooft het niet maar Lokerse Feesten, die al jaren de belastingen ontwijkt, ontving dit jaar 312.500 Euro subsidie van de Vlaamse regering. Een geschenk van de Vlaamse regering. Een subsidie die Lokerse Feesten niet nodig heeft want er staat een verborgen, spaarpot van ettelijke miljoenen Euro’s op de bankrekening van van de Lokerse Feesten.

Timothy Heyninck de voorzitter van Lokserse feesten loog op het tv journaal van drie augustus 2021. Hij verklaarde met uitgestreken gezicht dat het dankzij deze subsidies is dat het festival kon doorgaan. Hij weet echter heel goed dat ook zonder dit cadeau van driehonderdentwaalfduizend Euro de Lokerse Feesten probleemloos hadden kunnen plaats vinden. Timothy Heyninck verzwijgt voor iedereen de riant gevulde bankrekening van de Lokerse Feesten.

Dat de Vlaamse belastingbetaler weer de pineut is, zal hem een zorg wezen.

Timothy Heynink van Lokserse Feesten.

Graspop Metal Meeting

Het verhaal van Graspop Metal Meeting te Dessel start in 1996.  Peter van Geel en leden van Jeugdhuis “Scharnier” in Dessel komen in contact met Bob Schoenmaekers. ex-cafébaas Bob “Biebob” Schoenmaekers vroeg aan Herman Schueremans enkele topbands voor zijn eerste GMM-festival. Met Iron Maiden als hoofd-act was de trein vertrokken.

In 1996 werd GMM opgericht als een VZW. Sinds 2009 wordt het festival georganiseerd door “Graspop vzw” en “GMM Festival BVBA”. Aandeelhouders Van Geel (42,5%), Schoenmakers (42,5%) en Schueremans (15%) traden tot het vertrek van Schueremans in 2014 op als zaakvoerders.

Sinds diens vertrek is het dagelijkse bestuur in handen van Project & Event Support BVBA (Van Geel), Biebob BVBA (Schoenmakers) en multinational Live Nation.

Peter Van Geel en Bob Schoenmaekers hadden echter pech dat een ijverige controleur van de belastingdienst in Turnhout hun VZW’s ging onderzoeken.

Vzw’s die een onderneming exploiteren of zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard, worden immers fiscaal als vennootschappen beschouwd (art. 2, §1, 5° a WIB 92) en worden m.a.w. toch in de vennootschapsbelasting belast 

Op 15 januari 2013 en het eindarrest op 6 mei 2014 werd door de 6de kamer van het Hof van beroep te Antwerpen (AR nr. 2011/AR/1715) de VZW Graspop veroordeeld omdat de Graspop VZW niet verenigbaar is met het winstmodel.

Als gevolg van een uitvoerige belastingcontrole werd in 2009 daarom de GMM Festival BVBA opgericht.

De VZW Graspop had in 2019 een spaarpot van 1.860.000 Euro. Maar dit was ooit véél meer. Door ieder jaar deze VZW met verlies op te zadelen, lees leegtrekken, moet er immers nooit winstbelasting worden betaald over de inkomsten, van vroeger. Deze VZW wordt net als bij Rock Werchter bovendien ook gebruikt om ‘goedkope vrijwilligers’ aan te werven. Graspop ontwijkt hier net als hun collega’s uit Werchter, Kiewit en Lokeren de RSZ en bedrijfsvoorheffing Belastingen die zij bovendien met gemak kunnen betalen.

Is hiermee de kous af ? Neen.

In 1995 richtte Bob Schoenmaekers de VZW Rocklive op. Al meer dan vijfentwintig jaar organiseert Bob onder de vlag van deze VZW concerten in binnen- en buitenland. Ook hier is duidelijk wat aan de hand. Wanneer we Bob Schoenmaekers hiermee confronteren haakt hij onmiddellijk de telefoon in. Ook onze collega’s van Trends wenste hij niet te woord te staan.

GMM
Café Biebob waar het allemaal begon voor ‘Den Bob’

Het is overduidelijk, de sociale bewogenheid van al deze ex-jeugdhuiswerkers is ver te zoeken wanneer er belastingen aan de gemeenschap dient te worden betaalt. Het verbaast U niet dat zij allen leven in grote riante luxe villa’s, afgesloten ver van de buitenwereld.

Wordt vervolgt…

Blijf steeds op de hoogte van al het allerlaatste nieuws, volg ons op Facebook.