Zillion files: deel6 Foute vriend Maurice De Velder & Alken-Maes

Maurice De Velder

Beslag op NV Mediahall – Inboedel Zillion

Maurice De Velder is zonder twijfel in zeer grote mate verantwoordelijk voor de openbare verkoop van de inboedel van De Zillion. Frank Verstraeten noemde hem een ‘goed toneelspeler’, en dit is nog zacht uitgedrukt. Frank Verstraeten leerde Maurce De Velder kennen in 1990 maar begon met hem zaken te doen in 2000.

De magazines: Ché en P-magazine zaten in zeer slechte papieren. Beide bladen waren in handen van Maurice De Velder/Think Media. Maurice klopte bij Frank aan voor valse facturen én geld. Met deze valse facturen kon Think Media haar resultaat cijfers manipuleren.

Er werd een deal gesloten, Frank maakte valse facturen voor onbestaande publiciteit ten belope van 900.000 Euro. Daarnaast kocht Frank voor 1.000.000 Euro aandelen van Think Media/ Keytrade. Maurice De Velder beloofde aan Frank dat hij ten allen tijde deze aandelen zou terugkopen.

Frank werd eind 2001 gearresteerd wegens het ‘beramen van een moord’, waarvoor hij overigens in 2009 werd vrijgesproken. Daarnaast was er ook de sluiting van de Zillion door het stadsbestuur vanwege het aangetroffen vuurwerk.

Alken Maes

De NV Mediahall van Frank Verstraeten leende in 1997 ruim 1,5 miljoen euro voor de oprichting van danstempel Zillion. Brouwerij Alken-Maes was bereid om borg te staan, als de NV Mediahall gedurende tien jaar drank mocht leveren aan De Zillion.

In het eerste jaar na de lening betaalde Mediahall al een half miljoen euro terug aan de kredietinstelling, zoals contractueel verplicht was. Het overige miljoen moest de firma na vijf jaar volledig terugbetaald hebben, maar zover kwam het niet. In 2002 werd Zillion gesloten wegens het niet naleven van de voorschriften in de uitbatingvergunning en belandde Frank Verstraeten zelfs achter de tralies.

Frank heeft 1.000.000 Euro nodig.

Frank had dus dringend 1.000.000 Euro nodig. Toen Frank in de gevangenis zat heeft hij meermaals Maurice De Velder geschreven met het verzoek zijn aandelen terug te kopen. Maurice De Velder reageerde NOOIT en kwam zijn eerdere belofte van terugkoop niet na.

Het vervolg is gekend. Alken Maes laat bewarend beslag gelegd op de NV Mediahall omdat de kredietinstelling bij Alken-Maes kwam aankloppen voor de nog niet terug betaalde 866.795,72 euro. De brouwerij zette op haar beurt een procedure in tot pandverzilvering van de Zillion-inboedel. Met de opbrengsten van die openbare verkoop kon Alken-Maes een deel van haar geld recupereren.

Bezichtiging Zillion voor de openbare verkoop.

Frank was woedend en heeft na zijn vrijlating Maurice De Velder meermaals gevraagd om zijn verplichtingen na te komen. Maurice legt op zijn beurt klacht neer wegens stalking. In 2008 spreekt het Antwerpse hof van beroep spreekt ex-Zillionbaas Frank Verstraeten vrij voor de belaging van Think Media-topman Maurice De Velder en zijn partner Ann Nisot.

Voor Frank was de maat vol. Hij bekent aan de speurders van de financiële cel de valse factureren aan Think Media. Maurice De Velder wordt opgepakt en verdwijnt negen maanden achter de tralies. Om een hoge straf te ontwijken bekent hij schuld: koersmanipulatie, schriftvervalsing, oplichting etc. Maurice De Velder wordt in 2009 veroordeeld voor twee jaar cel met uitstel en een boete van 375.000 euro, waarvan 125.000 euro effectief.

Voor het managementsvennootschap Livius en het patrimoniumvennootschap Seeren Bosch ’ is er een verbeuring van 1.064.000 euro. 

Volgens bronnenonderzoek liep Maurice De Velder ook al een gevangenisstraf met uitstel op voor 1997. Maar hier stopt het niet. Maurice De Velder krijgt nog te maken met het gerecht.

De bewuste aandelen van Think Media en Keytrade, waar inmliddels beslag was opgelegd werden in 2008 door de Belgische staat te koop aangeboden. Een wisselkantoor bood de effecten aan op de markt. De Think Media-aandelen zouden daarbij nog slechts een dikke 100.000 euro waard moeten zijn.

Godfather van Vlaanderen

Alain Grootaers, voormalig mede-eigenaar van uitgeverij De Vrije Pers, vergeleek De Velder met ‘The Godfather’

Al wie ooit te maken heeft gehad met Maurce De Velder staat bij hem op een zwarte lijst. Uit tientallen krantenartikels blijkt dat Maurice De Velder in zijn carrière honderden slachtoffers maakte. Volgens een journalist van de Gazet Van Antwerpen is er geen enkele rechtbank in Vlaanderen waar men nog nooit gehoord heeft van Maurice De Velder, of van de minstens 22 bedrijven die De Velder failliet liet gaan.

De Velder, een zoon van een Brusselse slachthuisexploitant, bouwde in de jaren 90 de mediagroep Think Media uit, dat onder meer P-Magazine uitgaf en actief was in buitenreclame.

Maurice De Velders vennootschap Mediageuzen omvat onder andere de website P-Magazine

In 2018 wordt de voormalige eigenaar van Think Media, Maurice De Velder, veroordeeld tot het betalen van 2 miljoen euro aan Renault na een zogenaamde dubbelverkoop.

De voormalige ­Renaultgarage aan de Tunnelplaats in Antwerpen laat opnieuw van zich spreken. Aanleiding is de zogenaamde dubbelverkoop van de site in 2012 door Kouter NV, een vennootschap van Maurice De Velder. Kouter kocht op 21 december 2012 de site voor 5,8 miljoen euro van Renault en verkocht die door aan de NV Tunnelplaats (Land Invest Group) voor ruim 9 miljoen ­euro.
Maar Renault had bedongen dat het recht had op een supplementaire betaling als de nieuwe ontwikkeling door de NV Tunnelplaats toeliet er een groter project te realiseren. Die extra betaling kwam neer op bijna 2 miljoen euro. Het grotere project kwam er, de zogenaamde Lins Tower, maar Renault kreeg zijn bonus niet.

Die trok naar de Onder­nemingsrechtbank in Brussel (de vroegere rechtbank van Koophandel) en werd op 6 december 2018 in het gelijk gesteld. Kouter, Maurice De Velder en zijn management­vennootschap Livius werden solidair veroordeeld tot betaling van de 2 miljoen ­euro aan Renault.

Egbert Lachaert

Volgens de website Scheldt heeft Maurice De Velder ook politieke vrienden bij de VLD die hem steeds helpen. Het bindmiddel tussen Egbert Lachaert en Maurice zijn de Open Vld-ers Geert Versnick en Patrick Dewael. In ruil voor diensten en deernes schrijft P-Magazine mensen de vernieling in, dat is al een tijdje geweten in de politiek. Het kostte Kris Van Dijck zijn baan als voorzitter van het Vlaams Parlement.

Maurice De Velder werd door misdaadjournalist Joris Van der Aa in de Gazet van Antwerpen beschreven als één van de meest gevaarlijke criminelen in Vlaanderen. Met zijn meer dan 22 faillissementen en tientallen uitstaande klachten met burgerlijke partijstelling waar niets mee gebeurt, wordt deze crimineel door justitie al jaren de hand boven het hoofd gehouden. Dat is, by the way,  diezelfde justitie die de huiszoekingen rond ‘tScheldt verrichtte. Het toeval begint altijd op het bureau van een onderzoeksrechter.

Alken Maes perst Frank Verstraeten compleet uit.

De burgerlijke rechtbank van Antwerpen besliste op 06.12. 2004 dat Frank en zijn vastgoedbedrijf SMC International 1.833.710,21 euro moesten betalen aan brouwerij Alken-Maes.
Met de opbrengsten van die openbare verkoop kon Alken-Maes al een deel van haar geld recupereren. Voor de overige 569.453, 23 euro trok de brouwerij naar de rechtbank.
Daarnaast wilde Alken-Maes ook nog een schadevergoeding van 1.264.256,98 euro voor het verbreken van de brouwerijovereenkomst. De NV Mediahall zou gedurende een periode van tien jaar drank afnemen van Alken-Maes, maar na amper vier jaar zette de Zillion zijn activiteiten stop.
De burgerlijke rechtbank volgde de stelling van Alken-Maes en verklaarde de vordering van ruim 1,8 miljoen euro tegen Frank Verstraeten en SMC International gegrond.

Dit vonnis is verrassend en stemt zeker tot nadenken. Frank kon immers de belofte nooit nakomen omdat de NV Mediahall reeds eerder openbaar was verkocht door dezelfde schuldeiser Alken-Maes. Wat Alken-Maes hier doet is object en infaam. Het is tegen alle logica in dat de rechtbank Alken-Maes in het gelijk heeft gesteld.

Daarnaast was er op het vastgoedbedrijf SMC International reeds beslag gelegd door de Belgische staat. De Belgische staat stond als eerste in de rij om torenhoge boetes te incasseren. Dit beslag gebeurde in het kader van het financieel luik in het onderzoek naar witwassen/fraude etc.


Wordt vervolgt.

Blijf steeds op de hoogte van het laatste nieuws over de Zillion, volg ons op Facebook.

Zillion files Deel 1

Zillion files Deel 2

Zillion files Deel 3

Zillion files Deel 4

Zillion files Deel 5