Zillion files: deel 7 Stad Antwerpen bakt het helemaal bruin.

zillion

Oplichters aan het werk

Frank Verstraeten werd niet alleen misleid door figuren zoals Dirk Degraeve of Dennis Black Magic. Maar ook opgelicht voor 1.000.000 euro door Maurice De Velder. Nu blijkt dat ook de Belgische staat het spel niet altijd eerlijk heeft gespeeld. En dan drukken we ons nog voorzichtig uit.

Maurice De Velder
Mauric De Velder 2019

Het Zillion gebouw

Alles draait rond de beslaglegging, verbeurt verklaring en verkoop van het Zillion gebouw en bijhorende gronden. Op het Zillion-gebouw aan de Antwerpse Jan van Gentstraat werd in februari 2002 beslag gelegd. Dit gebeurde in het grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken en fiscale fraude.

Op 12 mei 2005 werd door de rechter, het gebouw gebouw verbeurd verklaard. Het Hof van Cassatie bevestigde in 2008 de verbeurdverklaring. Na die definitieve verbeurdverklaring werd het dossier overgemaakt aan het Centrale Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV). Het gebouw zou onder de hamer gaan. De Staat zelf had geen interesse voor het terrein.

Stad Antwerpen speelt onder een hoedje met COIV

En dan gebeurt er iets heel vreemds. De openbare verkoop van de Zillion, die in 2010 door notaris Frank Celis zou georganiseerd worden in het Notarishuis, ging niet door. De stad wou immers gebruik maken van haar recht op voorkoop.
Dat betekent dat ze de ter ziele gegane danstempel van Frank Verstraeten uit de hand kon kopen tegen een overeengekomen prijs.

‘Als we met de rechter tot een akkoord komen, wordt de stad eigenaar van de Zillion’, vertelde Hella Rogiers van stedelijke vastgoeddochter AGVespa, die de onderhandelingen voerde. ‘Komen we er niet uit, zal het pand openbaar verkocht worden.’ En zo gebeurde het, de verkoop ging door voor de luttele som van 1.700.000 euro.

Dit is extreem laag onder de normale verkoopprijs. De gangbare bouwgrondprijs in stad Antwerpen in 2010 is: 3.319 euro per vierkante meter.
De gebouwen en gronden van de Zillion hadden een oppervlakte van 2.241 vierkante meter. De reële waarde van de verkoopprijs bedraagt 3.319 x 2.241 =  7.437.879 euro.

COIV verkocht de gronden en gebouwen aan stad Antwerpen voor slechts  1.700.000 Euro Dit is 6.000.000 euro te weinig. Geld dat de private vastgoedsector met gemak kon betalen. Men heeft duidelijk gekozen voor een onderonsje met stad Antwerpen.

Bovendien had dit bedrag meer dan voldoende geweest voor de openstaande schuld van Frank Verstraeten tegenover de Belgische staat.

In 2005 sprak de rechtbank immers al een verbeurdverklaring uit van 4.668.454,80 euro. De speurders berekenden dat Verstraeten door zijn ontvangsten niet allemaal aan te geven 8 miljoen euro, in het zwart” verdiende.

Maar stad Antwerpen is nog niet tevreden.

Stad Antwerpen bakt het helemaal bruin.

Na de broekzak/vestzak operatie, wil stad Antwerpen meer. De stad Antwerpen en de stedenbouwkundig inspecteur van het Vlaamse Gewest kwamen in 2015 met het luguber idee dat Frank Verstraeten het gebouw weer zou inrichten zoals in de bouwvergunning van 1996 gestipuleerd staat. Het gebouw was toen reeds verkocht aan én eigendom van stad Antwerpen.

Een gepluimde Frank Verstraeten zou na tien jaar procederen honderdduizenden euro’s moeten ophoesten om de verkrotte dancing Zillion te herstellen. Het stadsbestuur plande de danstempel plat te gooien voor een project met woningen, winkels en horeca. Verstraeten tekende beroep aan bij het Hof van Cassatie. Frank kreeg gelijk van de rechtbank en stad Antwerpen moest zelf opdraaien voor de sloop.

Leona Detiège vs Frank Verstraeten

Burgemeester Leona Detiège en haar plaatsvervanger/opvolger Patrick Janssens waren altijd koele minnaars van de Zillion. Dit is nog zacht uitgedrukt want voor Detiège waren alle middelen goed om de danstempel definitief te sluiten.

Omkoping

In 2001 zorgt een aanhoudende stroom geruchten ervoor dat de gerechtelijke politie een onderzoek start naar omkoping. Er zouden voor miljoenen smeergeld betaald zijn aan ambtenaren van stad Antwerpen om de Zillion open te houden.

Op 28 november 2006 oordeelde echter het Antwerpse hof van beroep dat Frank Verstraeten de stad Antwerpen niet heeft omgekocht. De beroepsrechter bevestigde met zijn arrest de vrijspraak van ex-Zillionbaas Frank Verstraeten voor poging tot omkoping van het vroegere Antwerpse stadsbestuur.

Het was een voormalig verzekeringsmakelaar Patrick C. (46) die Frank Verstraeten voor 950.000 frank had opgelicht. Patrick C kon zogezegd iets regelen bij het stadsbestuur en de ambtenarij. Maar C. stak het geld in eigen zak. Patrick C. kreeg voor deze oplichting 6 maanden cel en moest ook een boete van 5.000 euro betalen. Verstraeten had zich ook burgerlijke partij gesteld en eiste het geld terug, maar de raadsheren vonden de vordering ontoelaatbaar.

Milieuvergunning

Frank Verstraeten had alleen maar een vergunning voor een polyvalente zaal, niet voor een dancing in een woonzone.
De verdediging heeft steeds aangevoerd dat de Zillion meer was dan een dancing, omdat er ook allerlei culturele evenementen, studentendopen en seminaries plaatsvonden. In 2005 werd Verstraeten veroordeeld voor het uitbaten van een danstent zonder geldige vergunningen.

De Zillion was toen al 4 jaar gesloten. Hiertegen in beroep gaan had weinig zin, de inboedel was bovendien reeds openbaar verkocht in opdracht van schuldeiser Alken-Maes. Op alle banktegoeden was beslag gelegd. Hij kon geen kant meer uit.

Een grote dancing in een woongebied zorgt altijd voor buurtoverlast. Frank Verstraeten heeft dit in overleg met het stadsbestuur proberen op te lossen. Onder meer door het inleggen van shuttle bussen naar de parking op de kaaien. Voor de inwoners van Antwerpen Zuid was dit onvoldoende. Het zijn dezelfde inwoners die in 2013 de populaire Sinksenfoor hebben doen verplaatsen naar een verlaten stuk grond op Spoor Oost. Bewoners die tot het kies vee behoren van Detiège en Janssens. Het was hip om op het Zuid te wonen. Dit werd een favoriete ontmoetingsplaats van de linkse cultuur elite en talloze BV’s die iedere week aan tafel schoven bij één of ander praatprogramma op de openbare televisie.

Magic Balloons

Op het kabinet van Detiège werd alles wat in de Zillion gebeurde onder een vergrootglas gelegd. Toen er affiches werden verspreid met de woorden ‘Magic Balloons’ kroop Detiège weer in de pen. Zij dacht onmiddellijk aan ballonnen met lachgas, maar het waren echter grote decoratie-ballonnen. Iedere week was er wel iets waarover zij viel.

Detiège trad in 2003 af als burgemeester, in de nasleep van de Visa-affaire in Antwerpen, een zaak van vermeende onjuiste en frauduleuze kostenaangiften bij stedelijke politici en stadspersoneel. 

Patrick Janssens vs Frank Verstraeten

Ook opvolger Patrick Janssens maakte Frank Verstraeten het leven zuur.

Op 1 december 2003 maakte de Antwerpse politie een einde t aan een feestje in de voormalige discotheek Zillion. Eigenaar Frank Verstraeten had er een ,,privé-feest” georganiseerd maar hij kon geen lijst met genodigden voorleggen. De politie meende dan ook dat Verstraeten gewoon de discotheek uitbaatte, terwijl hij niet over de nodige vergunningen beschikt, en sloot daarop het feest. Burgemeester Patrick Janssens (SP.A) ging zaterdagnacht tot tweemaal toe ter plaatse. ,,Toen ik even later terugging, waren al wat mensen binnen en hebben we vastgesteld dat het niet ging om een feest, maar om een exploitatie”, zegt Janssens.

Op 31 december 2003, zeven uur voor middernacht gaf burgemeester Patrick Janssens toestemming voor een daklozenfeest in de Zillion. Weliswaar onder strenge veiligheidsvoorschriften. Zo mocht maar een klein zaaltje gebruikt worden voor maximum 300 feestvierders. Dat moesten echte thuislozen zijn, dus geen verklede Zillion-stamgasten. En alcohol of dansen, dat bleef taboe. Kent U een dakloze die géén alcohol drinkt?

Andere fuiven in de Zillion bleven op het veto van de burgemeester botsen omdat er geen vergunning was.

Eerherstel

Twintig jaar na sluiting heeft men bij het nieuwe stadsbestuur een andere kijk op de Zillion.’Deze danstempel was uniek in de wereld. Zijn tijd ver vooruit.’ Net zoals TML de gemeente Boom op wereld heeft geplaatst kan men dit ook zeggen van de Zillion’ voor stad Antwerpen’ Het had allemaal niet zover moeten komen”

Als eerherstel heeft het huidig gemeentebestuur van Antwerpen, het wandelpadje aan de Jan Van Gentstraat de toepasselijke naam ‘Zillionpad’ gegeven.

zillionpad

Wordt vervolgt.

Blijf steeds op de hoogte van het laatste nieuws over de Zillion, volg ons op Facebook.

Zillion files Deel 1

Zillion files Deel 2

Zillion files Deel 3

Zillion files Deel 4

Zillion files Deel 5

Zillion files Deel 6